TAMKO LA JUMUIYA YA WANAVYUONI WA AFRIKA LINALO TOA WITO WA KUKATAZA KUTUMIA NENO “MUJAHIDINA” KWA MAKUNDI YANAYO BEBA SILAHA

Ecrit par & déposé en vertu de غير مصنف.

TAMKO NAMBARI 24    Tarehe 30/3/1441 Hijiria 28 /11/2019 Miladia TAMKO LA JUMUIYA YA WANAVYUONI WA AFRIKA LINALO TOA WITO WA KUKATAZA KUTUMIA NENO “MUJAHIDINA” KWA MAKUNDI YANAYO BEBA SILAHA Himdi zote ni za Allah. Swala na salamu zimuendee Nabii wa uongofu na wa rehema, Muhammad Bin Abdallah pamoja na Swahaba zake. Baada ya utangulizi:… Read more »

TAMKO LA UMOJA WA WANAZUONI WA KIISLAMU WA AFRIKA LA KULAANI SHAMBULIZI LA KIGAIDI LA NAIROBI

Ecrit par & déposé en vertu de غير مصنف.

Tamko Na.: 22                                                                      Tarehe: 13/05/1440= 19/01/2019 TAMKO LA UMOJA WA WANAZUONI WA KIISLAMU WA AFRIKA LA KULAANI SHAMBULIZI LA KIGAIDI LA NAIROBI KWA JINA LA ALLAH MWINGI WA REHEMA, MWENYE KUREHEMU Shukurani anazistahiki Allah Mola wa viumbe, na rehema na amani zimfikie Mtume wake Muhammad Bin Abdallah, Familia yake na Swahaba wake wote. Umoja… Read more »

RIPOTI KAMILI KUHUSU KONGAMANO LA PILI

Ecrit par & déposé en vertu de غير مصنف.

MUUNGANO WA WANAVYUONI WAAFRIKA MCHAKATO WA MUHULA WA PILI WA MIAKA MITANO. Kongamano la utukufu wa wakati na mahala, la awamu ya pili la Muungano wa Wanavyuoni Waafrika katika mji mtakatifu wa Makka liliofanywa kwa mda wa siku mbili ndani ya  mwezi wa Dhi-hijja tarehe 3 na 4 1439H ikiafikiana na natarehe 14-15 Agosti 2018…. Read more »

TAARIFA N° 21

Ecrit par & déposé en vertu de غير مصنف.

Tamko la Muungano wa wanazuoni wa Afrika kuhusu Uamuzi wa Rais wa Merikani Donald Truph kuhamishia ubalozi wa Merikani Jijini Jerusalemu. Sifa zote njema ni za Allah Mola wa viumbe vyote and rehema na amani zimfike bwana Mtume wa Allah na ahli zake na maswahaba wake wote; baada ya hayo: Anasema Allah Mtukufu aliye tukuza… Read more »